Undervisning


Jeg underviser i barn til barn massage! 


Barn til barn massage er en massageform, der skaber kontakt mellem de to, der giver og modtager. Det er en berøringsform, der fremmer en indre ro hos den, der giver og den, der modtager. I skoleregi er det et pædagogisk redskab, der giver lindring i det øjeblik det gives. Kroppen slapper af i det øjeblik, den bliver rørt, og en nydelse bliver vagt, som er lindrende i den travle hverdag for små som store. Jeg har arbejdet med denne massageform de sidste 10 år som folkeskolelærer. Det er både indskolings-, mellemtrins- & udskolingselever, der har haft glæde af massageformen. Selv mine kollegaer og forældre nyder massageformen, da berøringen skaber en samhørighed! Hvis du ønsker at bruge barn til barn massage i din undervisning/ i dit arbejde/i din institution/ forening/ virksomhed, så skriv til mig, så finder vi ud af det. Hvis du ønsker at kombinere barn til barn massage med et forløb med blodsukkerstabiliserende kost, så finder vi også ud af det.

Jeg underviser i vitalitet & diabetes & irritabel tyktarm & psykisk sundhed fra et holistisk perspektiv 


Vi starter den 1. tirsdag i april måned i 2021


Vil du arbejde med diabetes så mødes vi hver anden mandag fra kl. 17.00 – 21.00 i lige uger i 10 uger. 

Har du diabetes og ønsker at arbejde og håndtere din udfordring anderledes, kan vi tilbyde dig et forløb, hvor vi gør brug af metoderne: Meditation, massage, coaching & ernæringsterapi. Målet er at øge vores livskvalitet. Alle har ret til at mærke, hvordan det føles, når ens blodsukker er stabilt. I et fællesskab kan det være nemmere at ændre ens vaner, fordi med andre vil det være lettere at forankre vanerne i ens hverdag, så en ændring for alvor sker. 

Vil du arbejde med tarmudfordringer  så mødes vi hver anden mandag fra 17.00 – 21.00 i ulige uger i 10 uger. 

Har du udfordringer med tarmene: Irritabel tyktarm,  forstoppet eller andet som er i samme familie, kan vi tilbyde et forløb, hvor vi mediterer for at komme ned i gear, vi giver os selv en massage for at mærke vores egen grænse og taler om, hvordan vi hver især kan få pulsen op. Til sidst  arbejder vi ernæringsterapeutisk for at se nærmere på, hvad vi indtager, og om vi i det hele taget optager det, vi har behov for. 

Alle har ret til at mærke, at det er en fornøjelse at gå på toilettet hver dagDet i sig selv øger vores livskvalitet.

Vil du arbejde med psykisk sundhed, så mødes vi hver anden tirsdag i lige uger fra 17.00 – 21.00 i 10 fortløbende uger. 

Stræber du efter psykisk sundhed, så mødes vi i 4 timer pr. gang. I det tidsrum mediterer vi for at komme ned i det parasympatiske system. Vi giver os selv en massage for at mærke os selv, mærke hvad kroppen siger og arbejder ernæringsterapeutisk for at genskabe vores psykiske sundhed. Alle har ret til at erfare forandringen fra at være stresset – være mentalt og emotionelt ude af den til at få en hverdag til at fungere igen i et stille og roligt tempo. 

Succesoplevelsen øger selvtillid og selvværdet og dermed livskvaliteten.

Vil du arbejde med vitalitet, så mødes vi hver anden tirsdag i ulige uger fra 17.00 – 21.00 i 10 uger. 

Ønsker du at øge din vitalitet, så tilbyder jeg et forløb, hvor vores fokus er på vores underliv. Er det irriteret, stikker det, giver det jag, kommer der stråler, gør underliv ondt eller mærker du konsekvent ubehag? Der noget, der kan gøres. Vi mødes i 10 uger i en lukket gruppe. Vi mediterer, giver os selv en selvmassage og erfarer, hvordan vi med ernæringen kan øge vores indre trivsel. Målet er, at vi i gruppen bakker hinanden op, så vi hver især nænsomt og med forsigtighed skaber et miljø, der lindrer og øger vores vitalitet. 

Forløbet for de fire grupper er således:
 1. Når vi mødes starter vi ud med at meditere i en halv time.
 2. Dernæst arbejder vi med massage uden på tøjet.
 3. Derefter spiser vi vores egen medbragte madpakke.
 4. Den sidste  1 1/2 time er fokus på ernæring.
 5. Vi afslutter aftenen med at give hinanden en miniklangmassage.
Gennem årene har jeg fået at vide af mine undervisere, at hvis man vitterlig ønsker at øge ens psykiske sundhed, er den bedste måde at udvikle sig på er i et fællesskab. Det er nemmere at se sine egne fremskridt i et fællesskab, for der er vidner med på vejen, som støtter en. Holdet starter den første tirsdag i april i 2021. Prisen: 3000 kr. for 10 uger. Hvad får man pr. gang:
 1. 30 min. meditation med fokus på dit indre og dialog om, hvad det gør ved dig.
 2. en lille times kropsarbejde med fokus på dig og dialog om hvad det gør ved dig.
 3. 1 1/2 times undervisning i ernæringsterapi med fokus på dig.
 4. en stund med klang/klangmassage.
 5. at være en del af et støttende fællesskab.
Vision: Samfundsøkonomisk sparer vi penge ved at så mange som muligt trives. Begrundelse for opstart
 • Min begrundelse for at starte op er, at lægerne er ophængt og har svært ved at følge med. Presset er stort, og sådan har det været i lang tid. Derfor kommer jeg med et bidrag til de patienter og andre, der har brug for en livsstilsændring. Her er det vigtigt, at man tænker ud af boksen for at nå så mange som muligt. Det er ikke tjekket at arbejde med kroppen. Vi lever i en kultur, hvor det er det akademiske – det intellektuelle, der er i fokus, og derfor har mange glemt at mærke efter og sige fra i tide.
 • Mange unge piger fra 18 (eller før) til 30 års alderen er på overarbejde og glemmer at sige til og fra eller trække sig tilbage for at lade op, hvilket på sigt kan resultere i træthed.
 • Når man er mand og er plus 40 begynder den uhensigtmæssige livsstil at vise sig med kropslige skavanker som f.eks. diabetes eller fordøjelsesproblemer.
 • På et tidspunkt gennen livet får mange behov for en håndsrækning for at komme op igen og fortsætte ens liv mere erfaret.
Målgruppe: Kurserne er for dem, som ønsker at arbejde aktivt med sig selv i et langsigtet forløb, hvor faglighed  (sundhedsviden) og personlig fordybelse er integreret. I bund og grund udvikler vi os ikke kun for vores egen skyld, men også for at blive kompetente og modne medmennesker. Undervisningen er udogmatisk og erkendelsesorienteret og foregår i en åben, respektfuld og venskabelig atmosfære. De fire grupper vil være lukkede for at værne om den enkeltes privat liv. De enkelte gruppemedlemmer har alle tavshedspligt. Valg af redskaber: Med meditation kommer vi ned i gear. Det er her, at kroppens selvhelbredende kræfter starter op. Det er på dette niveau, at kroppen får den lindring, der skal til for at kunne restituere sig selv. Med massagen mærker man sin krop og mærker, hvad den har behov for, og ikke hvad man tænker. Via undervisning i ernæring opnår du en viden, som du kan gøre brug af helt konkret. Metoden: Samtidig med at vi holder fast i vores hverdagsliv, mødes vi fire timer hver anden uge i 10 uger.  Når vi mødes, fokuserer vi på parasympatikum, bevægeapparatet, nervesystemet, tarmene og blodsukkerbalancen. Forløbet har til hensigt at bakke op om strukturen i din hverdag. Tilmelding: Rachel.valby@gmail.com eller sms til mig på 60804321. Betaling: mobilpay 60804321 med navn og efternavn senest 10 dage før forløbet starter. Det skal du medbringe: Aftensmad, pude, blok og blyant. Resten klarer jeg!